Κατηγορίες Προϊόντων

         

       Είδη Pet

   

       Πρώτες Ύλες

 

       Φυράματα

 

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις

  • Δείτε τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις, Zootechnia κ.α.

Έρευνα

Η Εταιρεία φροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στον χώρο της διατροφής.

Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τέσσερις ιδιόκτητες μονάδες:

  • Πάχυνσης – αναπαραγωγής χοίρων εκτατικής εκτροφής
  • Απογαλακτισμού – πάχυνσης και αναπαραγωγής αμνοεριφίων
  • Κότες αυγοπαραγωγής εκτατικής εκτροφής
  • Κοτόπουλα πάχυνσης εκτατικής εκτροφής

Επίσης συνεργάζεται με: